Talentlinjen

Er du særligt god til dit instrument eller sang, har du mulighed for at komme på talentlinjen, hvor du ved ekstra undervisning og deltagelse i fællesskabet af fynske talenter kan spille på et endnu højere niveau

Formål
Talentarbejdet på Nordfyns Musikskole har til hensigt at:

 • Danne et fællesskab blandt de dygtige elever
 • Øge elevernes motivation ved at give dem mulighed for at spille på et højere niveau
 • Give eleverne mulighed for sammenspil med elever på samme niveau gennem det fynske talentsamarbejde
 • Styrke fødekæden til MGK og konservatoriet
 • Have afsmittende virkning på musikskolens øvrige elever

 

Hvem kan blive optaget?
Man skal være fyldt 12 år for at blive optaget som talent elev.
Det er elevens instrumentallærer, der indstiller til optagelse. Eleverne skal ”rage op” i forhold til normalen og være motiveret for at deltage aktivt i de ekstra tilbud.
Eleverne skal være selvkørende både praktisk og musikalsk: De skal kunne deltage på egen hånd til arrangementer, kunne modtage fælles beskeder, håndtere deres instrument selv og tilegne sig nyt materiale ud fra talentundervisernes oplæg.
Det er en forudsætning for optagelse, af man kan møde til alle 6 talentlørdage eller arrangementer med CNUS i efterfølgende sæson.Som talentelev på får man:

 • 15 min. ekstra ugentlig soloundervisning. Denne kan enten benyttes til mere tid på hovedinstrument eller til bifagsundervisning.
 • Deltagelse i enten de fælles fynske talentlørdage eller CNUS.
 • Undervisning i bifagsklaver på hold.
 • Sammenspil for talentelever i det omfang, det er muligt at sammensætte en meningsfuld instrumentering.
 • Herudover vil musikskolen lave arrangementer kun for talentelever. Det kan være:
  – Sociale arrangementer.
  – Workshops.
  – Koncerter.
 • Deltagelse i musikskolens talentarrangementer samt undervisning på et af musikskolens hørelærehold er obligatorisk for alle talentelever.

 

Optagelsesprøve
For at blive optaget som talentelev skal man til en prøve i slutningen af skoleåret. Man starter som talentelev den efterfølgende sæson.

Prøven indeholder:

 • Fremførelse af max 5 min. selvvalgt musik. Herudover 5 min på bifagsinstrument, hvis man modtager undervisning heri
 • 1 valgfri skala, der afspejler elevens niveau
 • Prøve i hørelære: Efterklap, eftersang, samt høre forskel på dur/mol akkorder 
 • Kort samtale med eleven om øvning, motivation, erfaring mm.

Eleven får umiddelbart efter prøven besked om, hvorvidt han/hun er optaget på talentlinjen.

Prøven afholdes i et lokale med egnet akustik til de enkelte instrumenter. Optagelsesudvalget tilstræber en positiv stemning.

For at fortsætte på talentlinjen den efterfølgende sæson, skal man optræde ved en særligt tilrettelagt koncert sidst i skoleåret. Det kan enten være solo eller som del af sammenspil. Eleven vil efterfølgende få konstruktiv kritik af optagelsesudvalget.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Talentkoordinator

Andreas Lundsfryd Jensen