Institutioner og dagtilbud

Musik er fantastisk til de mindste børn, hvor sange, toner, rytmer og bevægelse stimulerer både motorikken, sproget, koncentrationen og det sociale fællesskab

MUSIK I DAGTILBUD

På Nordfyn har alle børn i kommunale dagtilbud et obligatorisk musikforløb hvert år, fra de er 0-5 år! Det er helt fantastisk, og en kæmpe gave for de nordfynske børn, da musik i høj grad bidrager til og understøtter børnenes naturlige udvikling med motoriske, sproglige, kreative og sociale kompetencer! 

Det er en aftale mellem Nordfyns Musikskole og Dagtilbud i Nordfyns Kommune, som har sikret alle børn i de kommunale dagtilbud kontinuerlige, professionelle musikforløb med en dygtig musikpædagog fra Nordfyns Musikskole.  

 

Private dagtilbud og Forårs-SFO/Førskoler kan også få musikforløb!

Musik er for alle, og alle kan selvfølgelig få musikforløb, hvad enten I er privat børnepasningsordning, dagpleje, børnehave, forårs-SFO eller Førskole. 
Er I interesseret i et 8-ugers musikforløb med en af vores dygtige og hjertevarme musikpædagoger, så tøv ikke med at kontakte os. Sammen finder vi en aftale, der passer lige til jer. 

 

Dagplejere og pasningsordninger

Et musikforløb for de allermindste er en fantastisk mulighed for at mødes flere sammen om en sjov, social og lærerig musikalsk aktivitet. Herved styrker du børnenes udvikling og relationsdannelse gennem musikken, samtidig med at du som dagplejemor kan mødes med dine gode kollegaer og få nye input til gode sanglege, du kan bruge derhjemme.

Musikskolen stiller lokaler til rådighed i det omfang, det er muligt, og ellers kommer vi gerne til jer. 

Vi har god erfaring med at lave samarbejde med de lokale plejehjem, så både børn og de ældre deltager - til stor glæde for alle aldre. 

Vuggestuer og børnehaver

Gennem sang, spil og bevægelse styrker vi børnenes musikalske færdigheder og naturlige udvikling på sjoveste vis. Som pædagog får du samtidig kvalificeret inspiration og faglig sparring til at bruge musikken som et udviklingsredskab i samværet med børnene. 

Vi kommer ud i jeres institution, så børnene forbliver i deres trygge, vante rammer. Mens vi tager os af læringsdelen, deltager I som pædagoger aktivt sammen med børnene og har tid til at fokusere på nærvær og observation gennem deltagelse.

Førskoler og Mini-SFO

Lad førskolebørnene få et godt og givende musikalsk afbræk i deres nye hverdag. Et musikalsk afbræk, der gennem musikkens rytmer, instrumenter, sange og lege stimulerer barnes udvikling og indbyder til relationsdannelse og fællesskabsfølelse, som er vigtigt i førskolen, hvor børn fra forskellige institutioner samles.

Samtidig med at eleverne oplever et sjovt afbræk, styrker et musikforløb også elevernes evne til at koncentrere sig og modtage undervisning uden af kravene er for store, og ruster dem derved til deres kommende skolegang.

Har du spørgsmål? Anne Lene vil hjælpe dig

Dagtilbudskoordinator, underviser i dagtilbud

Anne Lene Hagedorn